Text Size

Rehabilitacja kardiologiczna

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące systemu kompleksowej opieki skoordynowanej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego (KOS) realizujemy usługi z zakresu rehabilitacji kardiologicznej w trybie rehabilitacji stacjonarnej lub dziennej. Do oddziału stacjonarnego mogą być kierowani pacjenci bezpośrednio (od 14 dnia ) po leczeniu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego, ze schorzeniami współistniejącymi między innymi po zabiegach kardiochirurgicznych, z niewydolnością serca, cukrzycą, niesprawnością ruchową różnego pochodzenia oraz powikłaniami zabiegowego leczenia zawału mięśnia sercowego. Pacjenci o niższym stopniu ryzyka, mieszkający w pobliżu naszego ośrodka mogą być rehabilitowani w warunkach Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej.

Pacjenci korzystający z rehabilitacji kardiologicznej wymagają zindywidualizowania zajęć rehabilitacyjnych oraz dostosowania obciążeń treningowych, a także rodzaju ćwiczeń tak aby gwarantowały one skuteczność oraz w największym stopniu zapewniały ich bezpieczeństwo. Opieka obejmuje wielomodelowe postępowanie, łączące aktywność fizyczną z edukacją zdrowotną wspartą terapią behawioralną motywująca do zmian modelu życia. Opiekę sprawuje zespół lekarski, zespół pielęgniarski, zespół fizjoterapeutów, a także psycholog i dietetyk. Celem programu opieki nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego jest uzyskanie poprawy wydolności fizycznej, jakości życia oraz skrócenie fazy rekonwalescencji po zawale serca, a tym samym powrotu do sprawności.